SĘDRUGA - Co to takiego?! - ZADRUGA.PL

Przejdź do treści

SĘDRUGA - Co to takiego?!

Artykuły


 Sędruga – etymologia: słowo "Sędruga" powstało mianowicie na podstawie starosławskiego wyrazu "Sędra" rozpodobnionego z wyrazem "Zadruga". Co znaczy ten drugi tłumaczyc obytym nie trzeba. Jeżeli chodzi o wyraz "Sędra" – oznaczał on w mowie Naszych Przodków tyle co "spiekła, gniewna krew". Rozpodobnienie "Sędruga" oznacza tu "gniewną, zrywającą się do twórczynu krew zadrużną". No, mniej – więcej tak to można określić. Też.

 "Sedruga" oznacza tu "Zadrugę Rodzimej Wiedzy", w której oprócz nominalnego zadrugizmu, rodzimości i jej wiedzy zawarty jest twórczyn obiektywizujący tąże. Zresztą, "Sędruga" powoli ale konsekwentnie przeistacza się już w samoistny byt myślowy nie tylko, ale i namacalny w naszych postawach i wynikających z nich twórczości i życiu. Filozofia czy Wiedza Sędrużna, którą można nazwać też Sędrugizmem, to element (żywioł) Ewoluującego Panteizmu zapoczątkowanego Zadrugizmem a kontynuowanego przez Kulturalizm. Jest to już nie tyle stan poczęcia Idei, ale narodzin psychofizycznych dziedzica i kontynuatora stachniukowych wizji. Trudno raczkującym zamysłom nadać kształty dorosłej Idei, tak więc o całokształcie jej wyglądu będziemy mogli mówić dopiero za lat "naście" lub "dziesiąt". Może nawet my – Twórcy Sędrugi – nie będziemy mogli tego ogólnego oglądu określić, a dokonają tego przyszli kontynuatorzy nasi? O ile, rzecz jasna takowi będą.

  P.s.
 Padaja stwierdzenia z ust różnorakich – ba! zarzuty nawet – że gorazdowe "wypociny" jakieś takie mało lub w ogóle niezrozumiałe, jakby nie po polsku pisane... No, może i "prawda", jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt totalnego skatoliczenia umysłu tak stwierdzaj
ącego odbiorcy, niemogącego, bo nieumiejącego przetłumaczyć sobie – a co dopiero zrozumieć – ze (swojego) skatoliczałego na (moje) nowolechickie, kulturalistyczne, sędrużne!


Gorazd Bróg Bogdanowic Z Grodu Jarowita
2000 a. y. p. s.


Wróć do spisu treści