Produkty rozpadu Kultury - ZADRUGA RODZIMEJ WIEDZY

Nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród
Przejdź do treści

Produkty rozpadu Kultury

Kolejność produktów rozpadu Kultury
czyli: Wstęp do Wspakultury; czyli: Zstęp w bezdziejowy ustęp.

Początek rozpadu Kultury.
1. Kikuty Biologii Ludzkiej:

a) personalizm:
– ciągoty do personalizmu – osobniactwa, postawy aspołecznej
– gorączka użycia (sobie)

b) wszechmiłość – kwietyzm:
– odczucie uroków kwietyzmu – wszechmiłości
– rozełkana troska o bliźniego
– bierne solidaryzowanie się z każdym żyjącym, a więc cierpiącym
– niepokój o ”człowieka” bez względu na jego wydajność kulturową i pozycję w procesie tworzenia

W sumie: dekadentyzm laicki, zaawansowane gnicie i bezwyjściowy marazm bezdziejów.

Oba w/w kikuty stanowią "wspakulturę laicką".

2. Kikuty Woli Tworzycielskiej:

c) hedonizm:
– nieodpowiedzialna konsumpcja wytworów innych ludzi; nie wnoszenie własnego wysiłku umysłowego, fizycznego lub materialnego w dziele stwarzania kultury.

d) nihilizm:
– negacja dzieła kultury w ogóle, przy jednoczesnym używaniu, ale nie w celu budowy, lecz niszczenia kultury.

Oba w/w kikuty stanowią "grupę negatywną".

3. Kikuty Woli Instrumentalnej:

e) moralizm:
– jałowe doskonalenie się wewnętrzne, "doskonalenie duszy"
– wołanie o ataraksję i apatię
– znieczulenie wewnętrzne
– zahamowanie uczuć, woli, myśli, działań
– nazywanie ”ucieczki z pola bitwy” → "zwycięskim marszem naprzód"

f) spirytualizm:
– uświęcenie "charyzmą" wszelkiej kalekiej bezradności; głównie na polu walki o ducha, ale także tężyzny fizycznej jak i w dziedzinie materialnej.

W sumie wszystkie sześć kikutów stanowi wspakulturę totalną!

Problemat "doskonalenia moralnego" (wspakultura totalna).

A) moralizm – doskonalenie;
B) personalizm – jako troska o indywidualne dusze;
C) spirytualizm – jako uzasadnienia moralizmu i personalizmu (jeden i drugi są warunkami zdobycia prawa do korzystania z niewysłowionych rozkoszy w ”prawdziwym” świecie, tzn. w raju);
D) nihilizm – jako walka z grzesznym światem, z siłami godzącymi w moralizm;
E) wszechmiłość – odczucie solidarności z innymi duszami, które również chcą do raju;
F) hedonizm – jako zgoda na "dary boże";

(Inny przykład:)

A) spirytualizm – troska o zbawienie jednostki;
B) nihilizm – pognębienie zła poprzez skoncentrowaną nienawiść do ”grzesznego” świata;
C) moralizm;
D) personalizm;
E) wszechmiłość;
F) hedonizm;

W pierwszym schemacie → społeczność bigotów;

W drugim → udręczający się postami, włosienicą i biczowaniem zakonnicy.Wspakultura totalna: nihilizm.

A) nihilizm – walka z grzesznym światem i grzesznymi chuciami w sobie, niszczenie zła;
B) moralizm – doskonalenie duszy (jako zajęcie pochodne);
C) personalizm;
D) spirytualizm (słabo akcentowana);
E) wszechmiłość (słabo akcentowana);

Ideałem jest tu: pustelnik, schorzalec, opętaniec samoudręki.Wspakultura totalna: wszechmiłość.

A) wszechmiłość;
B) moralizm;
C) personalizm;
D) nihilizm – przeciw kulturze, woli instrumentalnej, mniej przeciw biologii;
E) spirytualizm – o charakterze ideału bliskiego nirwanie

(W/w typowy schemat buddyzmu)Wspakultura laicka (agregat trzech pierwiastków +):

A) personalizm;
B) wszechmiłość;
C) hedonizm (dodając do tego → )
D) spirytualizm, powstaje awans na drodze rozkładu do wspakultury totalnej.Przykłady wspakultur totalnych: braminizm, judaizm, chrześcijaństwo, dżinizm, mahometanizm (islam), buddyzm, konfucjanizm i inne niezliczone formy kombinacji pierwiastków wspakultury.

Przykłady prasyntez kulturowych:
A) Księgi i pieśni Rigwedy;
B) Zoroastryzm;
C) Taoizm;
D) Wierzenia naturalistyczne.

Zadruga Polska
Wróć do spisu treści