O Twórcy... i wrażliwości twórczej - ZADRUGA

Nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród
Przejdź do treści

O Twórcy... i wrażliwości twórczej

Tym, co odróżnia człowieka twórczego i konstruktywnego, pragmatycznego, duchowego (na polu nauki, pracy, walki itp.), czyli człowieka żywego, od "żywego" trupa (biernego konsumpcjonisty, personalisty wegetatywnego) jest m.in. wrażliwość. Człowiek żywy, czyli człowiek w pełni twórczy to jednostka wrażliwa na piękno, dobro i prawdę w ich ujęciu kulturowym. Stopień czy natężenie tej wrażliwości w danej jednostce określa jej wewnętrzną i zewnętrzną istotę w życiu społecznym, jak i indywidualnym; wewnętrzną m.in. jako konstruktywna myśl, empatia z jednostkami równie dynamicznymi itp.; zewnętrzną m.in. jako zdolność do synergicznej pracy, walki, pomocy, współżycia z równie wrażliwymi jednostkami i grupami twórczymi.


"Człowiek" niewrażliwy to istota upadła, "żywy" trup, na którym odpowiednio zestalone już przed wiekami instytucje dokonały i dokonują nadal gwałtu psychicznego, w następstwie którego istota ta gwałci własną bio(psycho)somatyczną bazę, tzn. zamiast konstruktywnego rozwoju, jak to się dzieje u wrażliwego człowieka twórczego, dochodzi tu do postępującej entropii psychobiosomatycznej, a przez to do entropii materialnej takiej istoty.
 

Przykładem człowieka wrażliwego - twórczego jest tu człowiek utalentowany, samoukształcony, sprawny fizycznie i majętny, ale taki, który do wszystkiego doszedł o własnych siłach duchowych i fizycznych, tzn. stopniowo i równomiernie rozwijał swojaźń i swobyt, poczynając od bazy bio(psycho)somatycznej, którą otrzymał od swoich przodków i przyrody (natury) poprzez pracę swoich rąk, jak i samorozwój swojego intelektu. Wszystko to, poczynając od najprostszych (szeroko pojętych) prac, jednocześnie dążąc do czynności bardziej złożonych od samorozwoju biopsychicznego i materialnego do synergicznej współpracy z sobie podobnymi.

Jego przeciwieństwem jest niewrażliwy - "żywy" trup, czyli nędzarz ubogi duchem (co jest skutkiem - a nie przyczyną - zgwałconej psychiki, bo to nie "byt określa świadomość", a właśnie "świadomość określa byt"), fizycznie (następstwo ww. gwałtu psychicznego) oraz materialnie (suma i efekt wymienionych tu gwałtów, czyli gwałt totalny).


© Gorazd Drogomir Bogdanowic
Zadruga Polska
Wróć do spisu treści